Muslimsk klädsel i otroget land

Fråga: Är det uppseendeväckande att klä sig i långskjorta och palestinasjal i otrogna länder?

Svar: Nej. De kvarhåller ju sina kläder när de kommer till oss. Skall vi byta klädstil när vi åker till dem? Människan får kvarhålla sina kläder. Det bara upphöjer henne än mer.