Muslimernas tillstånd på al-Halabîs tid

Idag har det uppstått flera grupper bland muslimer som hävdar att helgon har speciella förmågor medan de lever och efter deras död. De åkallar dem i samband med svårigheter och prövningar, går till deras gravar och ber dem om tjänster. Deras argument är att det hör till deras underverk.

Till sitt stöd har de godkänts av folk som associeras med kunskap. De förser dem med utslag och avhandlingar. De hittar på att helgonen besitter vetskap om det dolda via visioner, inspirationer eller drömmar.