Muslimernas ställning till hedningarnas nidfilm

Fråga: Hur råder ni studenterna och andra i förhållande till den sista nidfilmen om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Vi uppmanar till lugn och att man inte fördömer den på det här sättet med demonstrationer, angrepp på oskyldiga människor eller ödeläggelse av egendomar. Det är inte tillåtet. Vad som är obligatoriskt är att de lärde tar på sig ansvaret att fördöma det och inte lekmännen. Det är de lärde som fördömer dessa frågor.

De vill störa oss och provocera oss. Det är syftet. De vill att vi börjar kriga mot varandra. Soldaterna hindrar och dessa anfaller. Detta leder till att folk drabbar samman, dödas och såras. Detta är ju deras syfte.

Ta det lugnt! Ta det lugnt! Låt de lärde fördöma detta. Eller så skall man inte besvara dem alls. Hedningarna kallade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för magiker, siare, lögnare och annat alltmedan Allâh befallde honom att härda. De demonstrerade inte i Makkah. De rev inte hedningarnas hem. De dödade ingen.

Man skall härda och vara lugn till dess att Allâh ger muslimerna en utväg. Det är obligatoriskt att vara lugn och i synnerhet idag och under dessa prövningar och denna ondska i muslimernas länder. Det är obligatoriskt att vara lugn och inte ha bråttom i dessa frågor. Lekmän är inte lämpade till motstånd i denna fråga. De okunniga vet inte. Det är endast de lärde som skall göra det.