Muslimerna har aldrig gjort Da´wah via idrott

Fråga: Är medlen till Da´wah baserade på Qur’ânen och Sunnah eller Idjtihâd? Får vi exempelvis spela fotboll för att kalla ungdomarna till islam? [Resten av frågan är oklar]

Svar: Jag anser inte att dessa medel är tillåtna till Da´wah då vissa av dem är minst sagt underhållningar. Bland annat rapporterade Imâm an-Nasâ’î i sin ”as-Sunan al-Kubrâ” via Djâbir bin ´Abdillâh al-Ansârî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”All underhållning som människan underhåller sig med är värdelös bortsett från att man leker med sin fru, dresserar sin häst, skjuter pil och simmar.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde dessa fyra saker och undantog dem från den värdelösa underhållningen. All underhållning som människan underhåller sig med är värdelös bortsett från dessa fyra saker.

Om vi tar hänsyn till underhållningarna som har dykt upp den senaste tiden, som basketen som nämns i frågan, räcker det att vi tillåter dem för ett religiöst syfte, nämligen för att stärka kroppen. Men att använda sig av dem som ett medel i Da´wah, så är de först och främst främmande i islam. Det känns inte till att muslimerna, under alla dessa generationer, har använts sig av underhållningar, om de så skulle vara tillåtna, för att kalla till islam.