Muslimerna åt av Bokens folks mat

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/117)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick på bjudningar och åt av maten som serverades. En jude bjöd honom på kornbröd och fett som hade ändrats med tiden1. Muslimerna åt av Bokens folks mat. ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) befallde Bokens folk att bjuda förbipasserande muslimer och sade till dem:

Låt dem äta det ni äter.”2

Ty Allâh hade förlovat det för dem. När ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) anlände till Levanten bjöd Bokens folk honom på mat. Då han fick reda på att bjudningen hölls i kyrkan föraktade han att gå in i den och sade till ´Alî:

Ta med dig människorna.”

´Alî begav sig med människorna, gick in i kyrkan och åt. Han tittade på bilderna och sade:

Vad hade det skadat de Troendes ledare om han gick in och åt?”

1Ahmad (3/210).

2Talkhîs-ul-Habîr (4/127) av Ibn Hadjar.