Muslimer utan att känna till Qur’ânen

Det finns många människor som är muslimer invändigt och utvändigt. De besitter en islam tillsammans med Îmâns (trons) fordringar. De har däremot inte nått övertygelse och kamp. De belönas emellertid för sin generella underkastelse och bekräftelse av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

De vet kanske inte att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med en Skrift.

De vet kanske inte att det kom en ängel till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller att han har underrättat om det.

I och med att de inte har fått reda på att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat om detta, är de inte ålagda att bekräfta honom på ett detaljerat sätt. Å andra sidan måste de bekräfta att han är Allâhs sändebud och att allt han har underrättat om Allâh är sant.