Muslimer undviker de otrognas högtider

132 – Muhammad bin ´Alî underrättade mig: Muhannâ berättade för mig:

Jag frågade Ahmad om att muslimer bevittnar dessa högtider som hålls hos i Levanten, liksom Tûr Tâbûr och Dayr Ayyûb, bevittnar marknaderna och hämtar kor, får, mjöl, vete och annat till dem. Jag poängterade att man bara kommer till marknaderna för att handla utan att gå in i deras helgedomar. Han svarade: ”Om de inte går in i deras helgedomar och bara bevittnar marknaden, så är det harmlöst.”

133 – Muhammad bin Ismâ´îl underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Hammâd berättade för mig: Abû Qutaybah al-Basrî berättade för mig: Jag hörde Ibn Sîrîn säga om Hans (ta´âlâ) ord:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

De som inte vittnar falskt.”1

Det vill säga Palmsöndagen.”

125:72