Muslimer skall inte stödja terrorism

Fråga: Som ni vet har USA mobiliserat världen för att bekämpa terrorism. Vad bör samfundet göra i förhållande till denna sammansvärjning?

Svar: Muslimerna måste ha en förnuftig ställning genom att inte stödja orättvisor och aggressioner ehuru de stammar från muslimer. De för inte stödja orättvisor oavsett om de kommer från muslimer eller otrogna. Rättvisa och rättfärdighet skall vara några av muslimernas mest utmärkande drag. Därför skall de inte stödja någon som står för blodutgjutelse i sina, eller i andras, länder. De bör inte ge skydd till en person som står bakom ett sådant brott. Inte heller bör de tiga om något som helst orätt.