Muslimer enligt Allâh

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/315)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا

”Och sträva för Allâhs sak med all den hängivelse som ni är skyldiga Honom. Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i religionen, den rena, ursprungliga tro som var er fader Ibrâhîms. Det är Han som i gången tid och i denna har kallat er ”muslimer”.”1

Imâm ´Abdullâh bin al-Mubârak rapporterade från ´Atâ’, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Det vill säga Allâh.”

Detsamma sades av Mudjâhid, ´Atâ’, adh-Dhahhâk, as-Suddî, Muqâtil bin Hayyân och andra. ´Abdur-Rahmân bin Zayd bin Aslam sade:

”Det vill säga Ibrâhîm.”

Ibn Djarîr sade:

”Den tolkningen är grundlös. Det är känt att Ibrâhîm inte har kallat detta samfund i Qur’ânen för ”muslimer”. Allâh säger:

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا

”Det är Han som i gången tid och i denna har kallat er ”muslimer”.”

Mudjâhid sade: ”Allâh har kallat er för ”muslimer” i tidigare skrifter och i Påminnelsen:

وَفِي هَذَا

”… och i denna…”

Det vill säga i Qur’ânen.”

Även andra har sagt så.”

Det är det korrekta.

122:78