Muslimer bygger inga hindutempel

Fråga: I vårt land finns ett byggföretag som bygger utefter förfrågan. Byggarbetarna är muslimer. Nyligen fick företaget en beställning på ett hindutempel. Vad ska de muslimska byggarbetarna göra?

Svar: Det får inte utföra det arbetet under några som helst omständigheter. Det får inte göra det arbetet.