Muslimens utmärkande klädsel

En muslim måste vara muslim invändigt och utvändigt. Hans inre skall inte skiljas från hans yttre och vice versa. Om en riktig muslim tas upp i en helikopter och flygs sedan från ett islamiskt land till ett otroget land, så skall alla kunna säga så fort de ser honom:

”Det där är en muslim.”

Vad får dem att säga så? Därför att han har en speciell klädsel. Psykologer brukar säga att ett folkslag överlever när det håller fast vid sin historia, sitt språk och sina seder. När det inte slår vakt om dessa faktorer, blir det upplöst i alla andra folkslag. Det i sin tur betyder att det går under.

Därför ser vi hur sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmuntrade sitt samfund till att inte klä sig i de otrognas kläder och att det skall ta vara på sin islamiska klädsel.