Muslimens uppförande bland de otrogna

Fråga: De otrogna vänder islam ryggen på grund av att muslimerna uppför sig dåligt. Vad råder ni?

Svar: Jag råder dem att granska islams undervisningar, domar, visheter och samstämmighet med den naturliga läggningen och månande om riktighet och inte den som tillskriver sig islam. De skall få reda på islam och dess föreskrifter, ritualer och förbud. Muslimer som agerar tvärtemot den islamiska föreskriften skall bara ignoreras.

Jag råder dessa muslimer att frukta Allâh (´azza wa djall) för sin egen skull och för sin religions skull och dyrka Allâh liksom Han har befallt dem så att islams rätta dyrkan och uppförande kommer fram. Självklart finns det muslimer som vållar islam skada med dåligt uppförande genom att skjuta upp på deras rättigheter, kräva något som de inte har rätt till, förnedra dem och ignorera dem. Jag ber Allâh vägleda alla.