Muslimens skyldighet efter terrorattentatet i Bryssel

Fråga: Vilken skyldighet har muslimerna i Väst och framför allt efter det som har hänt i Belgien?

Svar: Muslimerna är skyldiga att frukta Allâh (´azza wa djall) oavsett var de befinner sig och göra så gott de kan för att inte besvära någon.

Därtill skall de öppet rentvå sig från sabotörerna i Belgien. Den handlingen var förbjuden enligt föreskriften. Att en muslim kommer och förstör människors liv som han inte är i krig eller i kamp med och tror att handlingen medför belöning… Den orsakar bara synd hos Allâh. Allâh har påbjudit godhet inom allt. Människan skall måna om att vara god.