Muslimens plikt under prövningar och inbördeskrig

Fråga: Vad är muslimen skyldig att göra i samband med prövningar och inbördeskrig i vissa länder?

Svar: Muslimen är skyldig att be Allâh om sundhet och undvika och hålla sig borta från prövningar så gott han kan. Han får be för muslimernas räddning, seger och stöd mot deras fiender.