Muslimens plikt gentemot Qur’ânen

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

”Tänker de alls inte på Qur’ânen? Eller har de dragit för regeln för sina hjärtan.”1

Det är allmänt känt att den som inte tänker på Qur’ânens verser, det vill säga läser dem, begriper dem, förstår deras innebörd och praktiserar dem, har vänt dem ryggen. En sådan person tänker inte på Qur’ânen. Således berörs han av fördömandet och klandret som nämns i verserna i fall Allâh har gett honom en förståelse som han klarar av att tänka med. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klagade inför Allâh över sitt folk som inte tänkte på Qur’ânen. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

”Och sändebudet har sagt: ”Herre! Mitt folk har övergivit denna Qur’ân.”2

Dessa verser bevisar att muslimerna är skyldiga att tänka på Qur’ânen, förstå den, studera den och praktisera den.

147:24

225:30