Muslimens minsta Qur’ân-läsning om dagen

Qur’ân-läsningen besitter än väldig dygd och en stor förträfflighet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som läser Qur’ânen får tio belöningar för varje bokstav. Jag säger inte att Alif, Lâm och Mîm är en bokstav. Alif är en bokstav, Lâm är en bokstav och Mîm är en bokstav.”

Varje bokstav har sin belöning hos Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Muslimen skall räkna med belöning och inte slarva med Qur’ân-läsningen. Han skall läsa minst en del (Djuz’) om dagen så att han kan läsa ut den på en månad. Om han läser ut den vart tionde dag, vart sjunde dag eller vart tredje dag så är det bara bättre. Ju mer Qur’ân-läsning desto större dygd och belöning hos Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Allt handlar om att inte vända Qur’ânen ryggen. Även om man bara kan några suror skall man läsa dem och repetera dem. Det finns människor som låter bli att läsa helt och hållet bara för att de inte memorerar hela eller klarar av att läsa ut hela Qur’ânen. Belöningen är en och samma vare sig man läser en sura eller hela Qur’ânen eller en del ur den. Man belönas fortfarande för varje bokstav. Du belönas fortfarande hos Allâh. Beröva inte dig själv sammanbindningen med den väldiga Qur’ânen. Läs dagligen en del ur den ehuru den är liten så att du kan läsa ut den.