Muslimens förhållande till israelitiska berättelser

Det har rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han tillät återberättelser från israeliterna. Han förbjöd också att de bekräftas och beljugs utav fruktan för att falskhet bekräftas och sanning beljugs.

Det är välkänt att de israelitiska rapporteringarna har tre fall:

1 – Då det är obligatoriskt att bekräfta dem. Detta gäller när rapporteringens trovärdighet stöds av Qur’ânen och bekräftad Sunnah.

2 – Då det är obligatoriskt att beljuga dem. Detta gäller när rapporteringens lögn bevisas av Qur’ânen och Sunnah.

3 – Då det inte är tillåtet att bekräfta dem eller beljuga dem. Detta gäller när rapporteringen varken bekräftas eller beljugs av Qur’ânen eller Sunnah.

Med det sagt vet du att berättelserna som motstrider Qur’ânen och Sunnah och berättas av vissa med argumentet att de kommer från uppenbarade skrifter, är obligatoriska att beljuga eftersom de går emot den sanna uppenbarelsen som har vare sig förvrängts eller ändrats – och Allâh vet bättre.