Muslimens förhållande till den som förtalar Abû Hurayrah

Publicerad: 2011-11-20
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/2074
Datum: 1426-02-09/2005-03-09

 

Fråga: Det finns en person som förtalar Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh). Hur måste vi förhålla oss till honom?

Svar: Han skall fördömas och rådas. Om han vägrar att acceptera det, tar ni frågan till myndigheterna. Om han exempelvis är anställd, sparkas han. Han skall straffas. Man skall inte låta honom förtala den ädle följeslagaren Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) i fred. Ni får inte tiga.