Muslimens förhållande till demonstrationer och revolter

Fråga: Vad är domen för att kalla till demonstrationer och revolter som hålls i de islamiska länderna? Hur skall en muslim förhålla sig till det?

Svar: Han skall hålla sig borta från det och inte gå in i det eller mana till det. Ty de medför ondska till muslimerna och gagnar inget. De gagnar inget. De medför endast ondska. En muslim skall inte medverka i det.