Muslimen tar inga bilder

Fråga: Finns det delade åsikter inom avbildningsfrågan? Skall jag fördöma avbildarna?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade avbildarna och berättade att de får de strängaste straffet på Domedagen och att den som gör en bild blir tvungen att blåsa en själ i sina bilder på Domedagen. Det är ett straff. Han kommer ju inte att kunna göra det. Varje bild som han gör får en själ som han straffas med i helvetet. Det är ett allvarligt hot. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) specificerade inte de olika avbildningarna. Förbudet är allmänt. Muslimen undviker avbildningar. Det enda undantaget är den nödvändiga avbildningen som du behöver för att kunna handla eller resa. Det är nödvändigt:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

”… sedan ni fått klart besked om vad Han förbjudit [och som ni inte får röra] annat än i ett nödläge?”1

Det som inte är nödvändigt som bilder i form av hobby, minnen och konst är inte tillåtet.

16:119