Muslimen som läser Bibeln

Fråga: Vad är domen för personen som läser Evangeliet? Är det lovligt eller olovligt med tanke på att han också läser Qur’ânen?

Svar: Läsning i andra böcker utom den ädla Qur’ânen kan delas upp i två typer:

1 – Personen som läser dem har kunskap om Sharî´ah och läser dem för att fastställa bevisen för skriftens anhängare och förkunna för dem vad islam verkligen säger. Härmed är läsningen ett medel till något positivt varefter även läsningen är det.

2 – Personen som läser dem är en okunnig lekman som kommer att avse att vägledas av dessa böcker. För honom är det förbjudet att läsa dessa böcker. Han får inte söka efter vägledningen någon annanstans när han har tillgång till Qur’ânen som bekräftar de tidigare skrifterna och råder över dem. Det är inte tillåtet att söka efter en annan vägledning än den som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade.