Muslimen klär sig inte i åtsittande kläder

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade de feminina männen och de maskulina kvinnorna. Hamnar killarnas åtsittande kläder också under det?

Svar: Det gäller kläderna som är specifika för kvinnor. En man som klär sig i damkläder är feminin och drabbas av förbannelsen. Det gäller dock inte kläder som inte är specifika för kvinnor. Dock är åtsittande kläder otillåtna eftersom de är åtsittande och inte för att de är damkläder. Kvinnor får inte heller ha på sig åtsittande kläder. Muslimska kvinnor klär sig inte i åtsittande kläder.