Muslimen i den otrogna regeringen

Fråga: Får man rösta och kandidera inför valet? Vårt land styr inte med Allâhs lag.

Svar: Det är inte tillåtet för en muslim att kandidera i hopp om att sluta sig till en regering som inte styr med Allâhs lag och istället styr med andra författningar. Man får inte rösta på någon i denna regering.

Det enda undantaget är ifall man röstar på kandiderande muslimer som kan ändra på lagen så att den islamiska föreskriften styr och överväldigar [det nuvarande] styret. Detta gäller förutsatt att man, efter att ha kommit in i riksdagen, inte arbetar med något som motstrider islamisk föreskrift.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdur-Razzâq ´Afîfî

´Abdullâh bin Qu´ûd

´Abdullâh bin Ghudayyân