Muslimen fastar med sitt lands muslimer

Fråga: Vi fastar med Saudiarabien för att vi inte litar på styrelsen i vårt land sett till fastställandet av Ramadhâns nymåne.

Svar: Muslimen fastar med muslimerna i hans land och skiljer sig inte från sitt lands muslimer. Han skall fasta med dem och lov och pris tillkommer Allâh.