Muslimen är rättvis

Fråga: Vad säger vi om dem som månar om parlament? Är de försakade? Är de otrogna?

Svar: Vi gör inte Takfîr på dem. De är antingen ärliga eller också illasinnade. ´Îsâ (´alayhis-salâm) sade:

”Ni känner igen dem via deras frukter.”

De håller dels med oss om vår islam överlag och dels om vår filtrerade islam. De är alltså från oss och bland oss, men de har köpt det här livet istället för det nästkommande. Det skall alltså inte göras Takfîr på dem.

Och om de är ärliga… Den senaste tiden har vi fått reda på att ett islamiskt parti i Algeriet… Ni hänger säkert med det, ISF1… De är våra bröder i islam och på långt håll även i Salafs metodik. De har emellertid utvecklats. De har försökt komma med i parlamentet. Förmodligen kommer de att lyckas eftersom de har fler röster än de andra partierna. Vad gäller dem, så kan vi först och främst bara tänka bra om dem. Men vi stödjer dock inte deras inträde i parlamentet eftersom det är inget islamiskt tillvägagångssätt. Här måste vi påminna oss om Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Troende! Stå fasta på Allâhs sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Allâh är väl underrättad om vad ni gör.”2

Det betyder att om det finns människor som är med oss på den raka vägen och sedan avviker lite eller mycket inom frågor som inte utesluter dem ur islam, så får vi inte blunda för alla deras goda handlingar på grund av synden som de har hamnat i. Det är en orättvisa som vår Herre har förbjudit oss i den föregående versen:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Troende! Stå fasta på Allâhs sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Allâh är väl underrättad om vad ni gör.”

Muslimen är rättvis. Han favoriserar ingen, han är inte någon till lags och han behandlar ingen orättvist. Alltså måste vi vara långt borta från att göra Takfîr på dem. Antingen har de minst sagt gjort fel eller också har de haft egennyttiga intressen som mål för att bland annat få anställningar och ledarskap. Detta är något som handlar om hjärtan och endast Han som känner det dolda vet vad som finns i hjärtan.

25:8