Muslim utan att veta att man måste avsvära sig avguderiet

publicerad
08.04.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/1821

Datum: 1431-04-07/2010-03-22

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Anses personen vara muslim om han säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh, tillskriver sig islam och lever i ett islamiskt land utan att veta vad trosbekännelsen betyder eller att det betyder att det är obligatoriskt att avsvära sig allt som dyrkas vid sidan av Allâh?

Svar: Ja, han anses vara muslim. Han skall få betydelsen klargjord och förklarad för sig så att han kan tro på det övertygat och handla utmed den.