Muslim sitter med folk som gör narr av Allâhs budskap

Publicerad: 2012-05-24
Författare: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh
Källa: ad-Durar as-Saniyyah (8/163)

 

Beträffande betydelsen av Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

”Det har uppenbarats för er i Skriften att ni inte bör söka sällskap med dem som ni hör förneka och skämta om Allâhs budskap, om de inte övergår till andra samtalsämnen. Annars blir ni lika dem.”1

och betydelsen av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som blandas och lever med avgudadyrkaren är som han.”

tyder versen till synes på att personen som hör att Allâhs budskap förnekas och förlöjligas och väljer att sitta med dessa gäckande hedningar utan att fördöma dem eller resa sig upp och gå därifrån till dess att de byter samtalsämne, är han otrogen precis som de är. Detta gäller även om han inte skulle göra det som de gör. Hans handling tyder på att han behagas av otro. Det är otro att behagas av otro. Via denna och liknande verser argumenterar de lärda för att den som behagas av en synd är som själva syndaren. Om han skulle säga att han hatar synden med sitt hjärta, avvisas han eftersom man går efter det uppenbara. I detta fall pekar det uppenbara på otro. När avfallet bröt ut efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död och vissa människor hävdade att de hatade det, accepterade inte följeslagarna deras bortförklaring. I stället ansåg de att de alla var avfällingar bortsett från dem som fördömde med munnen och hjärtat.

Detsamma gäller hans ord i hadîthen:

”Den som blandas och lever med avgudadyrkaren är som han.”

Till synes betyder den att personen som tillskrivs islam och är med hedningarna när det kommer till enighet, stöd och boende så att avgudadyrkarna ser honom som en av dem, är otrogen precis som de är om han så skulle tillskrivas islam. Det enda undantaget är om han klarar av att visa sin religion och inte ha kärlek till de hedningarna.

1 4:140