Muslim om Allâh vill?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (106)

Fråga: Stämmer det att det är tillåtet att säga: ”Jag är troende – om Allâh vill.” men inte: ”Jag är muslim – om Allâh vill.”?

Svar: Det har inte rapporterats att man säger: ”Jag är muslim – om Allâh vill.” Emellertid har det rapporterats att man säger: ”Jag är troende – om Allâh vill.”