Muslim läser i Bibeln

Fråga: Får en muslim ha Evangeliet och läsa i det för att känna Allâhs ord däri…

Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg ett stycke ur Tora med ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) varvid han fördömde honom och sade:

”al-Khattâbs son! Tvivlar ni? Jag har förkunnat den klart och tydligt. Om Mûsâ hade levt idag hade han endast fått följa mig.”1

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde honom för det. ´Umar bin al-Khattâb kom med det för att visa det för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), men han fördömde honom. Avskaffade skrifter får inte cirkulera och spridas bland folk. Det är inte tillåtet.

1Ahmad (3/387), ad-Dârimî (436) och Ibn Abî ´Âsim (2/5). Stark enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (6/34) via alla dess vägar.