Muslims avbrutna kedja binds samman av at-Tabarânî

Muslim sade:

1847 (52) – Muhammad bin Sahl bin ´Askar at-Tamîmî berättade för oss: Yahyâ bin Hassân berättade för oss…

Också ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân ad-Dârimî berättade för oss: Yahyâ (bin Hassân) underrättade oss: Mu´âwiyah (bin Sallâm) sade: Zayd bin Sallâm berättade för oss, från Abû Sallâm: Hudhayfah sade:

”Allâhs sändebud! Vi upplevde ondskan varefter Allâh gav oss den här godheten. Finns det någon ondska efter den här godheten?” Han svarade: ”Ja.” Jag sade: ”Finns det någon godhet efter den där ondskan?” Han sade: ”Ja.” Jag sade: ”Finns det någon ondska efter den godheten?” Han sade: ”Ja.” Jag sade: ”Hur då?” Han sade: ”Efter mig skall det komma ledare som varken leder med min vägledning eller tar efter mig. Bland dem kommer det att finnas män med djävlars hjärtan i människokroppar.” Jag sade: ”Vad skall jag göra, Allâhs sändebud, om jag upplever det?” Han sade: ”Lyssna till och lyd ledaren ehuru han pryglar din rygg och tar din egendom. Lyssna och lyd!”

Den andra vägen rapporteras via Mu´âwiyah bin Sallâm som sade: Zayd bin Sallâm berättade för oss, från Abû Sallâm: Hudhayfah sade…

Han återberättade den kortfattat. Den rapporteras av Muslim och består av det första tillägget och det som nämns i den andra vägen samt det sjunde och tionde tillägget. Det har kritiserats för avbrott. Dock återberättade at-Tabarânî den med en sammanbunden berättarkedja i ”al-Mu´djam al-Awsat” (3039) via ´Umar bin Râshid al-Yamâmî, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Zayd bin Sallâm, från sin fader, från sin fader, från Hudhayfah med tillägget i den andra vägen samt det sjunde och tionde tillägget.