Musikaliska ringsignaler

publicerad
07.02.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîz-Zilfî
https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Fråga: Många människor tar lätt på ringsignalerna. Ibland kan de vara musikaliska så att alla som är i moskén hör dem.

Svar: Musik är inte tillåtet, oavsett om den är i mobilen eller någon annanstans. Det hör till instrument. Alla lärda är enade om att musik är förbjudet. Det är varken tillåtet i mobilen eller någon annanstans.

Mobilen kan ha andra ringsignaler än musik, sång eller annat olovligt.