Mûsâ hörde Allâhs tal utan medlare

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De kommer att gå till Ibrâhîm (´alayhis-salâm) varvid han säger: ”Jag är inte rätt person för er.” Han kommer att nämna sin synd och således skämmas för sin Herre: ”Men gå till Mûsâ (´alayhis-salâm) som Allâh talade med och gav Tora till.”1

Enligt Ahl-us-Sunnahs samstämmighet skall detta förstås bokstavligt. Det vill säga, Allâh (ta´âlâ) talade med Mûsâ ett verkligt tal som han hörde utan medlare. Därför underströk han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) meningen med infinitiven och sade:

”Han som Allâh talade ett verkligt tal med.”

Talet är en av Allâhs (ta´âlâ) bekräftade egenskaper och det liknar ingen annans tal.

1Muslim (322).