Mûsâ fick Skriften och Furqân

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

”Och [minns] att Vi uppenbarade Skriften för Mûsâ och en måttstock så att ni skall vägledas.”1

Skriften är Tora. Vad beträffar måttstocken (Furqân), så finns det tre åsikter om den:

1 – Den är Tora. Han nämnde den med två namn.

2 – Den är ett kriterium mellan sanning och falskhet. Allâh gav Mûsâ det. Därför kallas Badr-dagen för Furqân-dagen. Då särskildes sanningen från falskheten.

3 – Den är havets uppdelning (انفراق).

12:53