Murdji’ahs syn på förtal av och krig mot muslimer

al-Bukhârî sade:

48 – Muhammad bin ´Ar´arah berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Zubayd som sade: Jag frågade Abû Wâ’il om Murdji’ah och han svarade: ´Abdullâh berättade för mig från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Förtal av en muslim är en trotsig synd och strid mot honom är otro.”

Det vill säga att Murdji’ah säger att det är tro att förtala en muslim och ingen trotsig synd. De anser även att det inte är en trotsig synd att strida mot en muslim. Ty de anser inte att synder tar ut en person till ett tillstånd av trots och otro bortsett från det som de anser är otro. Synder som de inte anser vara otro påverkar enligt dem inte tron och får inte en person att förflyttas från rättfärdig till syndig eller från troende till otrogen.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”och strid mot honom är otro” bevisar att trots är mildare än otro eftersom strid är värre än förtal. Förtal fordrar trots och strid fordrar otro.

Otron i hadîthen är ingen otro som utesluter personen ur religionen därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”otro”, det vill säga att det hör till otron och inte att det i sig är otro som utesluter dess utövare från religionen. Beviset för det är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

”Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Allâhs bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Allâh älskar de opartiska. De troende är bröder. Försona därför två bröder.”1

149:9-10