Murdji’ah om bönen

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

”Det är rätt och rimligt att Allâh inte låter er tro bli utan belöning.”1

När Qiblah hade ändrats [från Jerusalem till Ka´bah] sade en grupp människor:

”Hur kommer det att gå för dem bland oss som bad mot Jerusalem?”

Några av dem var As´ad bin Zurârah, Abû Umâmah och al-Barâ’ bin Ma´rûr. Då uppenbarade Allâh (ta´âlâ):

وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

”Det är rätt och rimligt att Allâh inte låter er tro bli utan belöning.”

Det vill säga er bön. Han kallade bönen för “tro”. Det är ett bevis mot Murdji’ah som inte anser att bönen hör till tron. De kallas för ”Murdji’ah” för att de exkluderar handlingarna från tron.

Det sägs hur Abû Yûsuf vittnade hos domaren Sharîk bin ´Abdillâh varpå han avvisade hans vittnesbörd. När han blev frågad ”Hur kan du avvisa Ya´qûbs vittnesbörd”, sade han:

”Hur kan jag acceptera vittnesbördet från en person som säger att bönen inte tillhör tron?”

12:143