Murdji’ah men ändå Ahl-us-Sunnah

Fråga: Anses de som säger att tron varken stiger eller sjunker tillhöra Ahl-us-Sunnah?

Svar: Nej, det går emot Ahl-us-Sunnahs lära. De kallas för ”Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah”. De är från Ahl-us-Sunnah men besitter en form av Irdjâ’.