Murdji’ah är Qutbs anhängare, inte al-Albânî

Fråga: Vad anser du om den, som Shaykh Safar al-Hawâlî, som anklagar Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) för Irdjâ’?

Svar: Han har varit orättvis mot Shaykh al-Albânî. Jag anser att dagens Murdji’ah är Sayyid Qutbs anhängare. De som helgar Sayyid Qutb och försvarar hans böcker som består av förtal av vissa profeter och följeslagarna, Takfîr på samfundet och på vissa följeslagare, panteism och panenteism och är lojala mot den här mannen och hans böcker är enligt mig värre än de extrema Murdji’ah.

Shaykh al-Albânî är Salafî! Hans följer Salafs metodik. Men när han debatterar och diskuterar kan han ibland uttrycka sig på ett sätt som vi inte godtar från honom. Skulle du däremot läsa alla hans böcker från början av hans liv till slutet ser du endast hur han fastställer Salafs metodik och bekämpar Murdji’ah. Läs det sista han skrev i fotnoten till ”adh-Dhabb al-Ahmad ´alâ Musnad-il-Imâm Ahmad”. Läs sidorna 32 och 33. Där klargörs det för er att mannen följde Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära när det kommer till tron och att den stiger och sjunker och att [handlingarna] hör till tron. Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära.

Vad gäller vissa exempel däri han uttrycker sig felaktigt, hoppas jag att Allâh förlåter honom för dem. Vi godkänner inte dem. Det har hänt att jag själv har avvisat honom för dem samtidigt som jag respekterar honom, uppskattar honom och ursäktar honom. Må Allâh förlåta och benåda honom.