Murdji’ah anser att handling utgör ett villkor för tron

Fråga: Utgör handlingar ett villkor för en giltig tro eller är inte?

Svar: De som säger att handlingar utgör ett villkor är Murdji’ah bland Hanafiyyah och andra. De utgör inget villkor alls. De är en del av tron. De utgör inget villkor. De är en del av trons realia. Tron består av tal, tro och handling. De sade inte att handlingarna utgör ett villkor. De sade att de är från tron. Man kan inte vara troende utan handlingar.