Muqbil al-Wâdi´î om Rabî´ al-Madkhalîs böcker om Sayyid Qutb

Jag ber Allâh den Väldige bevara vår broder Rabî´ bin Hâdî för att ha klargjort Sayyid Qutbs trosläror och vilka avvikelser som de består av.

Må Allâh likaså förbarma Sig över vår broder ´Abdullâh bin Muhammad ad-Duwaysh. Hans bok ”al-Mawrid al-´Adhb az-Zulâl fî Bayân Akhtâ’-idh-Dhilâl” visar många av Sayyid Qutbs fel.

Sayyid Qutb anses inte vara någon Qur’ân-tolkare eller någon framstående person inom kunskapen. Han var en person som hade entusiasm till islam – dock utan insikt.

Vi råder våra bröder att hänvisa till Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning. ash-Shawkânî sade om den:

”Om hans Qur’ân-tolkning inte är den bästa, så är den en av dem.”