Muqbil al-Wâdi´î om Djamâ´at-ul-Djihâd, Ibn Djibrîn och Ibn Qu´ûd

Grupperna är dumma. Exempel på dem är Djamâ´at-ul-Djihâd i Jemen. Kallet i Jemen är så bra det bara kan bli. Dessa – eller så är det USA och USA:s marionetter – vill dock förstöra kallet så att kallet i Jemen råkar ut för det som det råkade ut för i andra, islamiska länder.

Därtill skall man vara seriös och flitig med studierna och fråga de lärda som Shaykh ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân bin Djibrîn. Det talas väl om honom. Detsamma gäller Shaykh Ibn Qu´ûd. Vi hör hur det talas väl om honom. Likaså de andra förträffliga lärda. Ni måste lovprisa Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).