Muqbil al-Wâd´î om al-Khumaynî och al-Ikhwân al-Muslimûn

Angående al-Khumaynî, så är han villfarelsens ledare och otrogen. al-Ikhwân al-Muslimûn skakar predikstolarna när de prisar honom och säger:

”Imâm al-Khumaynî!”