Muntlig avsikt inför dyrkan

Publicerad: 2010-09-07
Talare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Fath-ur-Rabb al-Wadûd (1/222)

 

Fråga: Vi vet att det är en innovation (Bid´ah) att avse muntligt. Men vad är domen för att uttala avsikten efter att ha avsett med hjärtat?

Svar: Det är endast föreskrivet att uttala ens avsikt inför Hadjdj och ´Umrah då personen säger: “Labbayk Hadjdjâ” eller “Labbayk ´Umrah”.

Om en person talar om för någon annan att han skall göra det ena och det andra, så anser jag det inte vara något fel. Däremot bör han fundera över om det är lämpligt så att han inte utser sig själv ögontjäneri. Detsamma gäller efter den fullbordade handlingen. Man bör endast tala om den i fall det finns någon nytta i att nämna den samtidigt som han ber Allâh att Han skyddar honom från ögontjäneri. Det är dock bäst att tala om handlingen som om det är en annan tredje person som har utfört det – och hos Allâh ligger framgången.