Muntlig avsikt inför bönen

Publicerad: 2010-08-16
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Tuhfat-ul-Ikhwân, sid. 63

 

Fråga: Vi hör hur många människor muntligt avser sin bön innan de inleder den. Vad är domen för detta? Har det någon grund i Sharî´ahn?

Svar: Muntlig avsikt har ingen grund i den rena Sharî´ah. Det har varken rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna att de avsåg bönen muntligt.

Avsiktens plats ligger i hjärtat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”

Det råder samstämmighet om hadîthens äkthet och den är rapporterad av de troendes ledare ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh).