Munspray under fastan

Fråga: Är det tillåtet att använda sig av munspray under dagen i Ramadhân för att avlägsna andedräkten?

Svar: Under fastan räcker det att använda sig av Siwâk som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förespråkade i stället för munspray. Munspray är dock tillåten om den inte kommer ned i halsen. Den fastandes andedräkt skall dock inte ogillas. Den är resultatet av en lydnad och Allâh (´azza wa djall) älskar den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den fastandes andedräkt är ljuvligare hos Allâh än doften av mysk.”