Munsköljning efter mjölkdrickning

al-Bukhârî sade:

211 – Yahyâ bin Bukayr och Qutaybah berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från ´Uqayl, från Ibn Shihâb, från ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh bin ´Utbah, från Ibn ´Abbâs som berättade hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drack mjölk, sköljde munnen och sade:

”Det finns fett i den.”

Må Allâh hylla och sända fred över honom! Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praktiserade och förklarade. Han praktiserade när han sköljde munnen efter mjölken och han förklarade när han sade att den består av fett. Detta bevisar att det är föreskrivet att skölja munnen efter allt fettigt, dryck som mat, för att skölja bort fettet. Om det är mycket fettigt är det Sunnah att borsta tänderna. Därför säger de lärda att det är Sunnah att borsta tänderna efter maten så att dess spår försvinner helt från munnen.