Mumayyi’ahs propaganda mot Ahl-us-Sunnah

Fråga: Stämmer det att Salaf var hårda mot innovatörerna bara för att Sunnah var utspridd på den tiden?

Svar: Vad menar han med det?

Fråga: Att vi inte skall vara hårda mot innovatörerna idag därför att Sunnah är svag?

Svar: Skall vi dö för att Sunnah är svag? Skall vi döda Salafiyyah och låta bli att förklara sanningen för människorna och varna dem för falskheten?

I början var Ahl-ul-Bid´a få. De skadade inte dem. Idag är de flesta människorna innovatörer och knappt någon har räddats. Då är det ett måste att klargöra. Vi får klargöra. De anklagar dem som klargör för hårdhet. På samma sätt anklagade de Ahmad bin Hanbal, Ibn Taymiyyah och Ibn ´Abdil-Wahhâb för hårdhet. Dessa människor saknar vapen för att konfrontera Ahl-us-Sunnah. Så vad gör de istället? De anklagar dem för hårdhet.

Det är de som är för hårda. Det är de som har en hård ställning till falskheten och för falskheten och i kriget mot Ahl-us-Sunnah. Hårdheten finns i dem. Läs deras böcker. Lyssna till deras kassettband. Titta på deras positioner för att se hur hårda de är för sin falskhets skull. Titta hur de förtalar. Titta hur de ljuger. Titta hur de hittar på. Titta hur de konspirerar. Titta på det ena och det andra.

När Ahl-ul-Bid´a förtalar och smädar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah bryr de sig inte om att anklaga dem för hårdhet. al-Ghazâlîs och al-Mawdûdîs böcker är fulla av förtal, smädelse, gäck, hårdhet och tillgjordhet – men ingen säger att de är för hårda! Men när Ahl-us-Sunnah började försvara sanningen började de anklaga dem för hårdhet. De gör sig till nu eftersom de inte har något annat att konfrontera Ahl-ul-Haqq med än dessa metoder.

I vilket fall som helst, så är visheten ett måste på samma sätt som hårdheten är ett måste. Allt har sin tid och plats. Allâh som befallde Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att vara vis och tålmodig sade också:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

”Profet! Kämpa outtröttligt mot de otrogna och mot hycklarna och visa dig omutligt sträng mot dem; Elden är deras slutliga hemvist – detta eländiga mål!”1

Han befallde honom att bekriga de otrogna. Han befallde att de gifta äktenskapsbrytarna skulle stenas till döds medan de ogifta skulle pryglas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är; om Fâtimah, Muhammads dotter, hade stulit hade jag huggit av hennes hand!”2

Detta är en hårdhet, men en behövlig och berömvärd sådan. Hårdheten är inte alltid negativ. Lugnet och mjukheten är inte alltid positiva. Allt har sin tid och plats. Det sägs ju att varje fält har sina riddare.

166:9

2al-Bukhârî (6887), Muslim (1688), at-Tirmidhî (1430) m fl.