Mumayyi´ah tiger för att kunna samla folk

al-Halabî sade:

”Om det stramar åt sig och vi blir oense om en person, så är det absolut inte tillåtet att göra en oenighet om andra till en oenighet bland oss. Gör vi så kommer de oliktänkande att vinna mest på det.”

Vad annars skall vi enas om? Är det inte om sanningen? Jo. Om en person motsäger sanningen så måste vi råda honom. Antingen återvänder han till sanningen eller också betraktar vi honom i form av avvikande och förkastar honom. Om en annan person stödjer och hjälper honom med hans falskhet, fördömer och bojkottar vi även stödjaren. Detta gäller framför allt om den förstnämnde besitter klara och tydliga innovationer och avvikelser liksom Khawâridjs innovationer. Vi får inte tiga om denne Mumayyi´î bara för att ena människorna. Det råder inga tvivel om att Khawâridjs innovation är skadlig för religionen. Om vi säger att det är tillåtet att studera under en Khâridjî så hjälper vi till att riva religionen och uppmuntrar sabotörerna.

Har vi haft Takfîr, sprängattentat och förstörelse innan vissa ungdomar började studera under dessa människor och stödja dem? Det är inte tillåtet att säga att de memorerar Qur’ânen och har kunskap. Det är bättre att vara okunnig än att ta kunskap från dem.