Muhrim rakar huvud och iklär sig kläder

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/704)

942 – Jag frågade min fader om en Muhrim som rakar sitt huvud och iklär sig sina kläder. Han svarade:

Han måste sona. En slakt för huvudet och en slakt för kroppen. Två böter med andra ord.”