Muhammads namn och tillnamn

Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (26/38-41)

Djubayr bin Mut´im berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Jag har flera namn. Jag heter Muhammad, Ahmad, al-Hâshir som människorna kommer att samlas framför, och al-´Âqib.”

az-Zuhrî sade:

”al-´Âqib är han som inte efterträds av någon profet.”1

az-Zuhrî sade:

”Allâh gav honom namnen ”Ra’ûf” och ”Rahîm”.”

Djubayr bin Mut´im berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Jag heter Muhammad, Ahmad, al-Hâshir, al-Mâhî, al-Khâtam och al-´Âqib.”

Denna berättarkedja är stark och god.

Nâfi´ bin Djubayr bin Mut´im berättade att han en dag kom in till ´Abdul-Malik bin Marwân som sade:

”Kommer du på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn som Djubayr räknade upp?” Han sade: ”Ja. De är sex. Muhammad, Ahmad, Khâtam, Hâshir, ´Âqib och Mâhî. Vad gäller Hâshir, sändes han innan Stunden som en varnare till er. Vad gäller ´Âqib, kom han efter profeterna. Vad gäller Mâhî, stryker Allâh bort hans anhängares synder.”

Abû Mûsâ al-Ash´arî sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade berätta för oss sina namn och sade: ”Jag heter Muhammad, Ahmad, al-Hâshir, al-Muqaffî och Nabiyy-ut-Tawbah wal-Malhamah.”2

Vissa sade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har fem namn i Qur’ânen; Muhammad, Ahmad, ´Abdullâh, Yâ Sîn och Tâ Hâ. al-Kalbî rapporterade från Abû Sâlih, från Ibn ´Abbâs som berättade om namnet Tâ Hâ. Men i och med att al-Kalbî är övergiven, är Tâ Hâ inte ett av hans namn.

Till hans namn hör även adh-Dhahûk och al-Qattâl. Det har nämnts i vissa rapporteringar från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag är adh-Dhahûk och al-Qattâl.”

Ibn Mas´ûd sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för oss och han är as-Sâdiq och al-Masdûq.”

Ännu ett av hans namn är al-Amîn. Quraysh brukade kalla honom för det innan han blev profet.

Dessutom hör al-Fâtih och Qutham till hans namn.

De flesta av namnen som vi har nämnt är i själva verket hans egenskaper och inte namn. Det har dock rapporterats mångfaldigt att hans Kunyah var Abûl-Qâsim. Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Namnge er med mitt namn men ta inte min Kunyah.”3

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kombinera inte mellan mitt namn och min Kunyah. Jag är Abûl-Qâsim. Allâh ger och jag fördelar.”

1 al-Bukhârî (4/225) och Muslim (7/89).

2 Muslim (7/90).

3 al-Bukhârî (8/54) och Muslim (6/171).