Muhammads mirakulösa kunskap

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/240-241)

Ett av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakel var att han talade om dolda saker som ingen kunde ta del av utan vetskap från Allâh (´azza wa djall) allena. Han underrättade om forntiden som historierna om Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ, Messias, Hûd, Shu´ayb, Sâlih och andra. Hans folk visste att han inte hade lärt sig av Bokens folk eller någon annan. I Makkah fanns inga lärde från Bokens folk som han kunde ta kunskap av. Inte heller träffade han någon från Bokens folk som kunde arabiska. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv talade inget annat språk och kunde varken läsa eller skriva. Innan sitt profetskap gjorde han endast två resor: en gång som barn tillsammans med sin farbror Abû Tâlib som han aldrig lämnade och en gång som vuxen tillsammans med Quraysh som han aldrig lämnade. Inte en enda gång träffade han någon från Bokens folk. Däremot kunde hans sällskap berätta hur Bokens folk, däribland munken Buhayrâ, vittnade om hans blivande profetskap utifrån hans tillstånd som de hade beskådat. Just på grund av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) omtalade egenskaper gifte sig Khadîdjah med honom innan hans profetskap.